• Welcome Guest
  • white bg

Türkçe

ILAC, ISO / IEC 17011 uyarınca faaliyet gösteren ve kalibrasyon laboratuarları (ISO / IEC 17025 kullanılarak), deney laboratuarları (ISO / IEC 17025 kullanılarak), tıbbi test laboratuarları (ISO 15189 kullanılarak) ve muayene kuruluşları (ISO / IEC 17020’yi kullanarak) dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonunu yürüten kuruluşlarının oluşturduğu uluslararası bir organizasyondur.

Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının tarafsızlıklarından ve yeterliliklerinden emin olmak için belirli faaliyetleri yürütmek üzere kabul edilmiş standartlara göre bağımsız olarak değerlendirilmesidir. Ulusal ve uluslararası standartların uygulanması yoluyla, hükümet, tedarikçiler ve tüketiciler kalibrasyon ve test sonuçlarına, denetim raporlarına ve verilen sertifikalara güvenebilir.

Akreditasyon kuruluşları, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yetkili bir kuruluşun gözetimine tabi tutulmasını sağlamak ana amacıyla olarak birçok ekonomide kurulmaktadır. Akreditasyon kuruluşlarının yetkinliği eş-değerlendirmeye tabi tutularak değerlendirilir, yetkinliği belirlenen akreditasyon kuruluşları bölgesel ve uluslararası çok taraflı tanıma anlaşmaları imzalarlar. Bu akreditasyon kuruluşları daha sonra uygunluk değerlendirme kuruluşlarını ilgili standartlara göre değerlendirir ve akredite eder.

Bu tanıma anlaşmaları, güvenli yemek ve temiz içme suyu sağlamak, enerji tedariki, sağlık ve sosyal bakım sağlamak veya temiz bir çevreyi korumak gibi yerel veya ulusal hizmetlerin sağlanmasını desteklemektedir. Ek olarak, düzenlemeler ürün ve hizmetlerin ulusal sınırlar boyunca kabul edilmesini arttırmakta, böylece teknik engellerin kaldırılması yoluyla uluslararası ticareti desteklemek için bir çerçeve oluşturulmaktadır.

Uluslararası anlaşmalar, ILAC tarafından kalibrasyon, test, tıbbi test ve muayene akreditasyonu ve IAF tarafından yönetim sistemleri, ürünler, hizmetler, personel ve diğer benzer uygunluk değerlendirme programları alanlarında yönetilmektedir. Her iki kuruluş, ILAC ve IAF, birlikte çalışır ve dünya çapında akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesini geliştirme çabalarını koordine etmektedir.

Bölgesel tanıma anlaşmaları, ILAC ve IAF ile uyumlu çalışan tanınmış bölgesel akreditasyon birlikleri tarafından yönetilmektedir. Tanınan bölgesel akreditasyon birlikleri, ILAC ve IAF Yürütme Komitelerinde de temsil edilmektedir. ILAC, akreditasyonda rol oynayan özellikle Avrupa’daki EA, Asya-Pasifik bölgesi APAC, Amerika’daki IAAC, Afrika’daki AFRAC ve Arap bölgesindeki ARAC bölgesel akreditasyon birlikleri ile yakın çalışmaktadır. Ayrıca, Güney Afrika’daki SADCA bölgesel akreditasyon birliği de tanınma yönünde adım atmaktadır.

Ücretsiz bilgi broşürleri aşağıdaki linklere tıklayarak Türkçe ‘den indirilebilir.

 

Yayınlar

Çeşitli ücretsiz bilgi broşürleri aşağıda verilen linke tıklanarak indirilebilir.

ILACG24:2007 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments
ILAC P10 - Ölçüm Sonuçlarının Metrolojik İzlenebilirliğine İlişkin ILAC Politikası - ILAC Policy on Traceability of Measurement ResultsILAC P14 - Kalibrasyonda Ölçüm Belirsizliğine İlişkin
ILAC Politikası
- ILAC Policy for Uncertainty in Calibration
ILAC G24 - Ölçüm cihazlarının kalibrasyon aralıklarını belirlemeye yönelik rehber - Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instrumentsILAC G8 - çeviri - Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity
`