• Welcome Guest
  • white bg

Türkçe

ILAC-Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği- ticaretteki teknik engelleri kaldırmaya yardımcı olmak amacıyla 30 yılı aşkın süre önce kurulan uluslararası laboratuvar ve muayene akreditasyon kuruluşları birliğidir.

Akreditasyon; yeterlilik, tarafsızlık ve yetkinliği gösterdiğinden, laboratuvar ve muayene kuruluşu seçerken insanlara bilgiye dayalı bir seçim yapma imkanı verir. Ürünlerin ve hizmetlerin güvenilirliklerine ve performanslarına dayanak oluşturmaya yardımcı olur.

Eş kuruluşlar tarafından yetkin olarak değerlendirilen Dünya genelindeki akreditasyon kuruluşları ulusal sınırlar dışında ürün ve hizmetlerin kabul edilebilirliğini arttıran bir sözleşme imzalamışlardır. Bu sözleşmenin -ILAC Sözleşmesi- amacı teknik engelleri ortadan kaldırarak uluslararası ticareti destekleyen bir uluslararası çerçeve oluşturmaktır.

70 den fazla ekonomiyi ve bölgesel organizasyonu temsil eden ILAC laboratuvar ve muayene akreditasyon kuruluşlarını üyesi olarak saymaktadır.

ILAC Sözleşmesinin nihai amacı; diğer ülkelerdeki laboratuvar ve muayene kuruluşlarının sonuçları da dahil akredite laboratuvar ve muayene kuruluşlarının sonuçlarının düzenleyicilerin yanı sıra endüstri tarafından da kullanım ve kabulünün arttırılmasıdır.  Bu yolla ‘Bir kez test veya muayene edilen ve her yerde kabul edilen ürünün’ serbest ticaret hedefi gerçekleştirilebilir.

ILAC;

  • Laboratuvar ve muayene akreditasyon uygulamalarının geliştirilmesi ve uyumlaştırılmasına
  • Endüstri, hükümetler, düzenleyiciler ve tüketicilerin laboratuvar ve muayene akreditasyonu konusunda teşvik edilmesine
  • Gelişmekte olan akreditasyon sistemlerine yardımcı olunması ve onların desteklenmesine
  • Laboratuvar ve muayene tesislerinin ILAC Sözleşmesi yoluyla dünya çapında tanınması ve dolayısıyla ürünlerin beraberindeki testlerin, muayene ve kalibrasyon verilerinin ulusal sınırlar dışında kabulünün kolaylaştırılmasına odaklanmaktadır.

Yayınlar

Çeşitli ücretsiz bilgi broşürleri aşağıda verilen linke tıklanarak indirilebilir.

ILAC P10:01 2013 ILAC Policy on Traceability of Measurement ResultsILACP14:01 2013 ILAC Policy for Uncertainty in CalibrationILACG24:2007 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments
ILAC P10 - Ölçüm Sonuçlarının İzlenebilirliğine ilişkin ILAC Politikası - ILAC Policy on Traceability of Measurement ResultsILAC P14 - Kalibrasyon Belirsizliğine ilişkin
ILAC Politikası
- ILAC Policy for Uncertainty in Calibration
ILAC G24 - Ölçüm cihazlarının kalibrasyon aralıklarını belirlemeye yönelik rehber - Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instrumentsILAC G8 - çeviri - Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification
`