• Welcome Guest
  • white bg

 

ILAC –  הארגון הבינלאומי להסמכת מעבדות – הינו ארגון  בינלאומי של גופי הסמכה למעבדות וגופי פיקוח. הארגון נוסד לפני יותר מ -30 שנה כדי לסייע להסרת מחסומי סחר בין מדינות .

הסמכה מאפשרת לאנשים לקבל החלטה מושכלת בעת בחירת מעבדה או גוף מפקח מאחר והארגון המוסמך הוכיח כשירות, אובייקטיביות ומסוגלות. הסמכה עוזרת לחזק את האמינות הביצועים המלווים סחורות ושירותים.

גופי הסמכה ברחבי העולם , שהוערכו על ידי עמיתים כמוכשרים , חתמו על הסכם המחזק את קבלתם של המוצרים והשירותים מעבר לגבולות לאומיים . מטרתו של הסדר זה, הסדר ILAC , היא ליצור מסגרת בינלאומית לתמוך בסחר בינלאומי באמצעות הסרת מחסומים טכניים .

ILACכולל במניין החברים גופי הסמכה המייצגים יותר מ -70 כלכלות וארגונים אזוריים.

מהות הסכם ההכרה ההדדית של  ILAC היא הגברת השימוש וההכרה על ידי תעשיות ורגולטורים במעבדות וגופי פיקוח מוסמכים . הכרה בתוצאות ממעבדות מוסמכות וגופי פיקוח מוסמכים ממדינות אחרות. בדרך זו , תושג המטרה הסחר החופשי, ההצהרה  “מוצר נבחן או נבדק פעם אחת והוכר בכל מקום” יכולה להתממש.

ILAC  הינו מוקד ל: פיתוח ויצירת הרמוניזציה בתהליכי ההסמכה והפיקוח* קידום מעבדות וגופי פיקוח מוסמכים ככלי בידי התעשייה, ממשלות, רגולטורים וצרכנים* סיוע ותמיכה במערכות הסמכה מתפתחות* הכרה גלובלית במעבדות בדיקה וכיון וגופי פיקוח באמצעות הסכםILAC וכך לסייע בקבלת תוצאות, נתוני בדיקה ושיתוף פעולה  של מידע המלווה את הסחורה מעבר לגבולות לאומיים*

.ניתן להוריד כמה חוברות מידע ללא עלות ב ידי לחיצה על הקישורים הבאים 

 

חוברות

ILAC_B1_05_2011_Hebrew_Rev.Why use a Acc LabILAC_B9_11_2011_Hebrew_Rev. Medical LabsILAC_B3_05_2012_Hebrew_Rev.How does using AL benefit GovILAC_B12_11_2012_Hebrew_REV.How does accredited inspection benefit_Govt
מדוע לקבל שרות ממעבדה מוסמכת - Why use an Accredited Laboratory?תקן ISO 15189 להסמכת מעבדות רפואיות - ISO 15189 Medical Laboratory Accreditationכיצד מועיל השימוש בשרותי מעבדה מוסמכת לממשלה ולגופים רגולטוריים - How does using an Accredited Laboratory benefit Government and Regulators?כיצד מועיל פיקוח מוסמך לממשל ולגופים רגולטוריים - How does Accredited Inspection benefit Government and Regulators?
 

 

 

`